PRESIDENTS -
Sri biswanath das 1938 - 1954
sri harekrushna mahatab 1954 - 1958
Sri lingaraj Mishra 1958 - 1961
sri Pabitra mohan pradhan 1961 - 1963
sri satya priya mohanty 1963 - 1966
sri banamali patnaik 1966 - 1978
sir binayak acharya 1978 - 1980
vice admiral sriharilal sharma 1980 - 1984
sri basanta kumar biswal 1984 - 2003
sri arabinda dhali, i/c 2003 - 2004
sri braja bhai 2004 - 2007
sri bishnu charan das 2007 ...